Saturday, April 13, 2024
Home Tags ลูกจ้างประจำ

Tag: ลูกจ้างประจำ

จ้างเด็กจบใหม่ 1 หมื่นอัตรา “พนักงานราชการเฉพาะกิจ” คืออะไร

จากการที่ภาครัฐจะจ้างเด็กจบใหม่จำนวน 10,000 อัตรา เป็น "พนักงานราชการเฉพาะกิจ" แล้วพนักงานราชการไม่ใช่ข้าราชการหรอกหรือ? Tonkit360 มีคำตอบ