Sunday, May 26, 2024
Home Tags ลายผนัง

Tag: ลายผนัง

COTTO Life Room Viewer แอปฯ เสมือนจริงเพื่อการแต่งบ้าน

COTTO เปิดตัว "COTTO Life Room Viewer" แอปพลิเคชันทดลองแต่งพื้นและผนังด้วยภาพเสมือนจริง ตอบโจทย์ลูกค้าให้เห็นแบบกระเบื้องปูห้องก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า