Monday, July 22, 2024
Home Tags รัสเซีย

Tag: รัสเซีย

ย้อนรอยเหตุ “ก่อการร้าย” ในรัสเซีย 5 ครั้งในรอบ 8 ปี!

รัสเซีย ถือเป็นอีกประเทศที่ตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มก่อการร้าย โดยที่ผ่านมาพบว่ามีเหตุก่อการร้ายมากถึง 5 ครั้งในรอบ 8 ปี!