Wednesday, November 25, 2020
Home Tags มุทิตา

Tag: มุทิตา

เอาชนะ “ความอิจฉา” ทำได้ถ้าหมั่นฝึกฝน

หากไม่อยากให้ความอิจฉาลุกโชนอยู่ตลอดเวลา การแสดงความยินดี เมื่อเห็นผู้อื่นอยู่ดีมีสุข จะช่วยปรับความรู้สึกภายในจิตใจของเราให้เบาสบายมากขึ้น