Wednesday, May 22, 2024
Home Tags มีเดีย

Tag: มีเดีย

“เกมของสื่อ” ที่ยังไม่มีใครกินรวบได้ทั้งกระดาน

สำหรับนักการตลาดนี่คือช่วงเวลาท้าทาย "สื่อ" หรือ "มีเดีย" มีเครื่องมือให้ใช้มากขึ้นเพื่อการมองเห็นของผู้บริโภค อยู่ที่ฝีมือและรสนิยม ว่าใครจะเลือกถูกใจตลาด