Friday, July 19, 2024
Home Tags มีอิทธิพล

Tag: มีอิทธิพล

ทำไมคนรุ่นใหม่ถึงอยากทำอาชีพ Influencer

ความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ มีอิสระในการทำงาน และโอกาสในการเป็นต้นแบบ นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่สนใจทำอาชีพเป็น Influencer