Friday, July 19, 2024
Home Tags พื้นที่แห่งความสุข

Tag: พื้นที่แห่งความสุข

เมื่อห้องน้ำเป็นพื้นที่แห่งความสุขทุกมิติ

คอตโต้ให้ความสำคัญกับคอนเซปต์การรักษ์โลกในกระบวนการออกแบบ การก่อสร้าง และทำลาย "ห้องน้ำ" เพื่อให้ห้องน้ำเป็นห้องแห่งความสุขในทุกมิติ และเป็นพื้นที่สีเขียว