Sunday, May 26, 2024
Home Tags พนักงานส่งอาหาร

Tag: พนักงานส่งอาหาร

“ไรเดอร์” ไม่ใช่คนใช้! อาชีพบริการ ด่านหน้าของสารพัดเรื่อง

ไรเดอร์เป็น "อาชีพที่น่าเห็นใจ" ที่สุดอาชีพหนึ่งในเวลานี้ เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนต่อคนหลากหลายรูปแบบ และต้องอดทนกับคำว่า "ลูกค้าคือพระเจ้า"