Friday, July 19, 2024
Home Tags ผู้บริหารระดับสูง

Tag: ผู้บริหารระดับสูง

ยามาฮ่ามอเตอร์ แต่งตั้ง นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ไทยยามาฮ่ามอเตอร์

ยามาฮ่ามอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น ประกาศแต่งตั้ง นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ควบรักษาการรองประธานกรรมการบริหาร