Thursday, June 13, 2024
Home Tags ผู้คน

Tag: ผู้คน

ภาษากายแบบนี้แปลว่าอะไรนะ

ลองมาอ่านภาษากายของคู่สนทนา

แค่ได้ยินจะไม่มีวันเข้าใจ ถ้าไม่รู้จักฟัง

ทุกวันนี้ดราม่าในการทำงานเกิดขึ้นเพราะสาเหตุเล็กๆจากที่คนไม่รับฟังกันแต่ปล่อยให้คำพูดผ่านหูไป