Friday, May 24, 2024
Home Tags ถ่ายทอดสดฟุตบอล

Tag: ถ่ายทอดสดฟุตบอล

มิติใหม่ไทยลีก

มิติใหม่คือการลงทุนจากบริษัทต่างประเทศ แสดงให้เห็นความเชื่อมั่นและศักยภาพของบอลไทยที่มาไกลเหลือเกิน แม้จะเคยถูกสบประมาทมาก่อน แต่ตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้ว