Saturday, September 23, 2023
Home Tags ถอดแมสก์

Tag: ถอดแมสก์

“ถอด-สวมหน้ากากอนามัย” เช็กก่อนถอดปลอดการติดเชื้อ

ก่อนถอดหน้ากากอนามัยเราควรรู้เงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อป้องการการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ไหนถอดได้ และใครควรใส่บ้าง ไปเช็กกัน

ไทยพร้อมหรือยัง “ถอดหน้ากากในที่โล่ง” ถ้าระบาดเพิ่มใครรับผิดชอบ

คนไทยพร้อมรับมือและกล้าถอดหน้ากากอนามัยจริงหรือ "ติดเชื้อ" ไม่ได้จบที่หาย แต่มันทำให้บั่นทอนคุณภาพชีวิต แล้วถ้าการระบาดโควิดเพิ่มขึ้นจะทำอย่างไร?