Thursday, May 23, 2024
Home Tags ด้านดิจิทัล

Tag: ด้านดิจิทัล

โครงการ Samart Skills ปูทางสู่โลกธุรกิจยุคใหม่

พฤกษา จับมือกับ Google ประเทศไทย อัปสกิลด้านดิจิทัลให้กับนักธุรกิจผ่านโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA มอบทุนฝึกอบรมระดับมืออาชีพ Samart Skills