Thursday, May 23, 2024
Home Tags ชมเชย

Tag: ชมเชย

สำคัญนะ “การชื่นชมลูกหลาน” กับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

การชมเชย คือรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เด็ก ๆ อยากได้รับเมื่อตนเองทำหน้าที่ได้ดี การชื่นชมอย่างถูกวิธีจะไม่ทำให้เด็กเหลิง เพราะมันคือการสนับสนุนและให้กำลังใจ