Tuesday, January 25, 2022
Home Tags จำเลยสังคม

Tag: จำเลยสังคม

เมื่อความเห็นที่เปิดกว้าง ทำให้เกิดจำเลยสังคมได้ง่ายขึ้น

ทุกความเคลื่อนไหวที่สังคมจับตานักสืบโซเชียลมักจะขยันทำงาน

พลังโซเชียลกระบอกเสียงที่กระตุ้นให้เกิดการกระเตื้อง เพื่อเสียงร้องของเหยื่อ

หลายเหตุการณ์ที่พลังโซเชียลมีส่วนช่วยให้เรื่องดำเนินไปได้ด้วยดี แต่ในความจริงพลังเหล่านี้เปรียบเสมือนดาบสองคม

“สังคมคนช่างติ” กับการด่วนตัดสินคนอื่นจนกลายเป็น “จำเลยสังคม”

การใช้ความรู้สึกตัวเองด่วนตัดสินผู้อื่น ทำให้หลายคนต้องกลายเป็น “จำเลยสังคม” อย่างไม่รู้ตัวมานักต่อนักแล้ว!