Friday, May 24, 2024
Home Tags ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว

Tag: ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว

“ค่าเหยียบแผ่นดิน” ไม่ได้มีแค่ที่ไทย เที่ยวต่างประเทศก็ต้องจ่าย!

"ค่าเหยียบแผ่นดิน" ที่ไทยจะเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจดูเป็นเรื่องใหม่ แต่คนไทยก็โดนเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนนี้เวลาที่ไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกัน!