Friday, July 19, 2024
Home Tags ความหมาย

Tag: ความหมาย

ความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขในวัฒนธรรมที่ต่างกัน

ความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขในวัฒนธรรมต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่างกัน สามารถสร้างความหมายและสัญลักษณ์จากตัวเลขได้แตกต่างกันไป

เผยความหมายสีดอกกุหลาบ สื่อถึงความรู้สึกอะไรบ้าง

รู้หรือไม่? ดอกกุหลาบแต่ละสี มีความหมายหรือสื่อถึงความรู้สึกอะไรบ้าง