Thursday, May 23, 2024
Home Tags ความร้อน

Tag: ความร้อน

4 โรคที่มาพร้อมกับฤดูร้อน

คนที่ต้องทำงานกลางแดด หรือมีเหตุจำเป็นให้ต้องเผชิญกับความร้อน ต้องหมั่นสังเกตอาการทางกายของตนเองให้มาก เพราะอาจเป็นโรคที่มาจากความร้อนแบบปัจจุบันทันด่วนได้

รู้เท่าทัน “ฮีทสโตรก” ป้องกันการสูญเสียได้

แม้ว่าใกล้เข้าหน้าฝนแล้ว แต่บ้านเราอากาศยังร้อนระอุ ซึ่งหากรู้ไม่เท่าทันอาการฮีทสโตรก ก็อาจส่งผต่อการทำงานของร่างกาย และร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้!

ร้อน! ร้อนเหลือเกิน! รู้ไหมว่าอากาศร้อนทำให้ “ปวดหัว” ได้

เคยอยู่ในที่ที่อากาศร้อนจัด ๆ จนทำให้รู้สึกปวดหัวบ้างหรือไม่ รู้ไหมว่าอาการปวดหัวและอากาศร้อนนั้นมีความสัมพันธ์กัน เป็นอย่างไร Tonkit360 มีคำตอบ