Wednesday, April 24, 2024
Home Tags ความขัดแย้งทางการเมือง

Tag: ความขัดแย้งทางการเมือง

ดราม่า ลินิเกอร์-บีบีซี เมื่อสื่อ “บั่นทอน” ความน่าเชื่อถือของตนเอง

กรณีลินิเกอร์ถูกพักงาน แม้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นดังกล่าว แต่การออกคำสั่งในลักษณะขู่บังคับ มีการแทรกแซงจากนักการเมืองก็ไม่ควรเกิดขึ้นเช่นกัน