Thursday, May 23, 2024
Home Tags คนกลาง

Tag: คนกลาง

วางตัวในสถานะ “คนกลาง” ของเพื่อนร่วมงานที่อริกัน

หากคุณไม่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งไหนเป็นพิเศษ ง่าย ๆ คืออยู่ในสถานะคนกลางเต็มตัว แล้วต้องมาเจอสถานการณ์ที่เพื่อนร่วมงานทะเลาะกัน จะทำยังไงดี?