Sunday, January 29, 2023
Home Tags กู้ภัย

Tag: กู้ภัย

The First Responders ภารกิจเสี่ยงตาย ทุกวินาทีมีชีวิตเป็นเดิมพัน

อาชีพบางอาชีพไม่ใช่แค่การทำงาน แต่มันหมายถึงชีวิตของใครสักคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ และใครจะช่วยเหลือพวกเขา หากไม่ใช่อาชีพประเภท The First Responders

รวมสิ่งประดิษฐ์ที่เหมาะกู้ภัย ในพื้นที่เข้าถึงยาก

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในบางครั้ง จำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน ส่วนจะเป็นอะไรบ้างนั้น ลองไปดูกัน