Wednesday, October 4, 2023
Home Tags การพิมพ์

Tag: การพิมพ์

บันทึกด้วยการเขียนจะทำให้จดจำได้มากกว่า

การบันทึกโดยใช้ปากกาเขียนช่วยให้จำได้มากกว่าการพิมพ์