Friday, July 19, 2024
Home Tags กระแสสังคม

Tag: กระแสสังคม

“อิกี้มันเป็นสก๊อย” Nostalgia ถึงยุค Y2K 

"ความหวนไห้" (Nostalgia) ถึงวันเวลาในอดีต เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้เทรนด์ Y2K กลับมา หลังผ่านช่วงเวลาโรคระบาด คนทั้งโลกต่างคิดถึงวันเวลาที่พวกเขาเติบโตมา

ยุคที่ “บุคคลสาธารณะ” เป็นง่าย แต่ก็ “ตายง่าย” ด้วยตัวเอง

การเป็น "บุคคลสาธารณะ" ในปัจจุบันนั้นไม่ยากแล้ว ใครมีคลิปตัวเองเด็ด ๆ เป็นกระแสก็สามารถมีชื่อเสียงได้ แต่การเป็น "บุคคลสาธารณะ" ที่ดีนั้นใช่ว่าใครก็เป็นได้

เยอะไปไหม? เมื่อเราต้องอยู่ในสังคม “เอะอะแบน”

ในสังคมปัจจุบัน ผู้คนอยู่กับปรากฏการณ์ "เอะอะแบน" เราเห็นกระแสแบนนั่นแบนนี่ เพียงเพราะเขาคิดต่าง และทำอย่างที่เราคาดหวังไม่ได้ นั่นเยอะไปไหม?