Tuesday, April 16, 2024
Home Tags กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Tag: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

มอบรางวัลปูชนียบุคคลกีฬาให้ ‘จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี’ ในงานประกาศเกียรติคุณวันกีฬาแห่งชาติ

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี อดีตประธานพาราลิมปิกประเทศไทย ได้รับรางวัลปูชนียบุคคลกีฬา ในฐานะที่เป็นผู้อุทิศตนให้กับการพัฒนาวงการกีฬาคนพิการไทย