“โรงไฟฟ้าแพนด้า” กระตุ้นเยาวชนจีนใส่ใจ “โลกร้อน”

ภาพจาก UNDP

อย่างที่ทราบกันดีว่า  “แพนด้า”  ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนที่รู้จักกันไปทั่วโลก   และอะไรที่เป็นแพนด้าก็ดูจะน่ารักไปเสียหมด ไม่เว้นแม้กระทั่งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได้ แต่ก็สร้างความฮือฮาจนกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้ว

เมื่อโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ที่เมืองต้าถง ในมณฑลซานซี ทางตอนเหนือของจีน ซึ่งมีเนื้อที่ 248 เอเคอร์ หรือ 620 ไร่ เนรมิตโซลาร์ฟาร์มให้เป็นรูปแพนด้ายักษ์เมื่อมองจากมุมสูงลงมา โดยเพิ่งสร้างเฟซแรกเสร็จไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา  พร้อมตั้งชื่อโรงไฟฟ้าแห่งนี้ว่า “Panda Power Plant” หรือ “โรงไฟฟ้าแพนด้า”

ทั้งนี้ ไอเดียดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือกันของ China Merchants New Energy Group ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์  กับ  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ที่ช่วยประเทศต่างๆ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน

ภาพจำลองโรงไฟฟ้าที่จะสร้างในอนาคต (ภาพจาก Panda Green Energy Group)

โดยจุดประสงค์ในการสร้างโรงไฟฟ้าแพนด้า เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนในจีนตระหนักถึงการใช้พลังงานบริสุทธิ์ในการผลิตไฟฟ้าแทนการใช้ถ่านหิน ที่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมานับล้านๆ ตัน  ซึ่งจะมีการจัดทัศนศึกษาที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนจีนอายุระหว่าง 13-17 ปี ด้วย

นอกจากนี้  China Merchants New Energy Group ก็ยังมีโครงการผลิตโรงไฟฟ้าแพนด้าทั่วประเทศจีนให้ได้รวมกัน 100 แห่ง ภายใน 5 ปีข้างหน้า ซึ่งนอกจากจะผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 3.2 พันล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงภายใน  25 ปีข้างหน้าแล้ว ก็ยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้มากถึง 2.7 พันล้านตัน  แถมยังกลายเป็นจุดขาย หรือจุดท่องเที่ยวใหม่ของจีนได้อีกด้วย