ทำงานใหม่ ๆ วางแผนการเงินอย่างไร

การที่เราเกิดมา เรียน ทำงาน เกษียณ นี่คือวงจรชีวิตปกติของทุกชีวิต เพราะฉะนั้นไม่มีใครที่อยากทำงานตลอดชีวิต และไม่มีใครที่ไม่อยากมีเงินใช้ตลอดชีวิต แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเงินใช้ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตเช่นกัน โดยต้องมีทั้งบ้านเป็นของตัวเองไม่ต้องเช่า มีเงินใช้จ่ายรายเดือนพอควร มีเงินสำรองฉุกเฉินเวลาที่ต้องใช้ยามจำเป็น

เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราต้องคิดมาก ๆ กับเงินก้อนที่เราหาได้ในแต่ละครั้งนั้น คือ การวางแผนเงินนั้น ๆ ว่ามันควรอยู่ตรงจุดไหน และมีเป้าหมายของเงินก้อนที่เราต้องการใช้อย่างชัดเจน

1. เมื่อเราได้เงินจากการทำงาน เราควรแบ่งเงินเป็นเงินสำหรับใช้จ่ายและเงินสำหรับใช้เก็บ

2. เงินสำหรับใช้จ่ายนั้น เป็นการใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลหรือไม่ หรือมีปริมาณที่มากเกินไปหรือเปล่า

3. เงินสำหรับใช้เก็บ เราควรวางเป้าหมายชัดเจนว่าเงินที่ใช้เก็บนั้นเราจะเก็บไว้เพื่อเหตุผลใดบ้าง เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ และเราต้องการใช้เงินก้อนนี้ในอีกกี่ปีข้างหน้า

ยกตัวอย่างเช่น กำหนดชัดเจนว่า เราต้องการเก็บเงินเป็น 3 ก้อน เงินสำหรับดาวน์บ้าน 100,000 บาทในอีก 5 ปี / เงินสำหรับเป็นเงินฉุกเฉิน 100,000 บาทในอีก 2 ปี / เงินสำหรับซื้อประกันชีวิตปลายปี 30,000 บาท ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ไม่ว่าเงินก้อนที่เราต้องการใช้นั้นเป็นเงินก้อนที่วางแผนระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตาม ก็ควรต้องกำหนดแผนการเก็บเงิน ทั้งจำนวนเงินและระยะเวลาที่ชัดเจน

4. เงินสำหรับใช้เก็บแต่ละก้อน เราควรเอาไว้ที่ไหน เพื่อเงินงอกเงยแบบที่เราไม่ต้องใช้เวลาในการดูแลน้อย ซึ่งที่อยู่ของเงินก้อนนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายและจำนวนเงินที่เราได้วางแผนไว้ในขั้นแรก

เงินสำหรับดาวน์บ้านในอีก 5 ปี : เก็บเงินในกองทุนรวม หรือ LTF ซึ่งให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ แต่ไม่สภาพคล่องทางการเงินไม่มากนัก ซึ่งกองทุนรวมบางกองสามารถให้ผลตอบแทนได้สูงถึง 8-10% ต่อปี

เงินสำหรับเงินฉุกเฉิน 100,000 บาทในอีก 2 ปี : เก็บเงินในบัญชีเงินฝากประจำ หักบัญชีรายเดือน หรือกองทุนรวมผันผวนต่ำ เพราะเรามีระยะเวลาในการเก็บเงินก้อนนี้สั้นกว่าเงินก้อนแรก เช่น หากเราฝากเงินเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 4,000 บาท ในบัญชีเงินฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.6% ต่อปี เราจะมีเงินเก็บเกือบ 100,000 บาทได้ภายในสองปี

เงินสำหรับซื้อประกันบำนาญปลายปี 30,000 บาท ในอีก 12 เดือนข้างหน้า : ถึงแม้เงินก้อนนี้จะดูว่าเป็นเงินที่ต้องการใช้ในระยะเวลาที่สั้นมากก็ตาม ก็ควรต้องถูกเก็บไว้ในที่ ๆ มีสภาพคล่องสูง และให้ผลตอบแทนที่ดี เช่น ฝากในบัญชีออมทรัพย์พิเศษ หรือบัญชีออมทรัพย์แบบอิเล็กโทรนิกส์ ที่ให้ผลตอบแทนปีละ 1.5-1.7% ต่อปี แถมให้ดอกเบี้ยจ่ายแบบรายเดือน

สิ่งเหล่านี้สำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนการเงิน เพื่อให้เรามีเงินสำหรับการใช้ชีวิตในทุกช่วงวัย โดยไม่ต้องกังวลว่าเราจะเป็นภาระใคร