เช็กความแกร่งของหัวใจ คุณน่ะ “ใจแกร่ง” จริงหรือเปล่า?

“เมื่อใดที่คุณเชื่อมั่นในตนเอง เมื่อนั้นคุณจะรู้ว่าควรใช้ชีวิตอย่างไร” โยฮันน์ โวล์ฟกัง ฟอน เกอเธ่ กวีชาวเยอรมันได้กล่าวเอาไว้ และสื่อให้เห็นว่าการดำเนินชีวิตนั้น ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นสิ่งสำคัญมาก เช่นเดียวกันการมีจิตใจที่แข็งแกร่ง สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาและความเปลี่ยนแปลง และคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนที่ไม่แสดงอารมณ์หรือแสดงความอ่อนแอออกมา หากคนที่จิตใจแข็งแกร่งหมายถึงคนที่รู้จักหยืดหยุ่นและปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งแค่ไหน มาดูจากลักษณะทั้ง 8 ประการต่อจากนี้ได้เลย

1. คุณเป็นคนมีเมตตาและเห็นใจผู้อื่น

ถ้าคุณเป็นคนที่แสดงความรู้สึกสงสารหรือเห็นใจผู้อื่น และยินดีที่จะช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนใจอ่อน แต่นั่นแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีคววามมั่นใจและมีความกล้าที่จะแบ่งปันสุขทุกข์ของคนอื่น

2. คุณเป็นคนมีความอดทน

ความอดทนนั้นเกิดขึ้นได้เพราะคุณมีความเชื่อมั่น มีศรัทธา ไว้ใจ และเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะคุณเข้าใจดีว่าทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องใช้เวลาและกระบวนการเพื่อให้ได้ผลตามที่คาดหวังเอาไว้

3. คุณเข้าใจได้ถึงความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

ความผิดพลาดถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในชีวิตคนเรา คนที่มีจิตใจแข็งแกร่งนั้นจะสามารถก้าวข้ามความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและมองไปที่การแก้ไขเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่า

4. สภาพจิตใจและอารมณ์ของคุณสามารถปรับได้ตามสภาวการณ์

ข้อนี้หมายถึงสภาพจิตใจของคุณนั้นสามารถปรับได้ตามสภาวการณ์รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติ คนที่ต้องคอยสังเกตการณ์ เป็นผู้ฟัง เป็นคนคอยแก้ไขปัญหา หรือแม้กระทั่งเป็นคนที่คอยหาไอเดียใหม่ ๆ เหล่านี้ถ้าคุณสามารถควบคุมตัวเองให้จัดการได้ตามความเหมาะสม ไม่หวั่นไหวไปตามสถานการณ์ ถือว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งคนหนึ่งเลยทีเดียว

5. คุณรู้จักจุดอ่อนของคุณดี

คนที่มีจิตใจเข้มแข็งจะไม่ซ่อนจุดอ่อนของตัวเอง แต่พวกเขาจะยอมรับว่าตนเองมีจุดอ่อนอะไร เมื่อพบกับสิ่งที่คิดว่าเป็นจุดอ่อนของตนเองพวกเขาจะไม่หลีกเลี่ยงแต่จะเผชิญหน้า และพยายามจะผ่านมันไปให้ได้ด้วยวิธีที่ดีที่สุด

6. คุณสามารถปล่อยวางไว้

อันที่จริงแล้วข้อนี้เหมือนการก้าวข้ามความรู้สึกที่ทำให้คุณเสียใจและเดินหน้าต่อไปได้ เพราะหลายคนมักจะยึดอยู่กับอดีต หรือเรื่องที่ยังค้างคาอยู่ในใจ วนเวียนคิดถึงโดยไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้ว ถ้าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งพอคุณจะปล่อยวางเรื่องเหล่านั้นและเดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า

7. คุณสังเกตตัวเองและพัฒนาความคิดและจิตใจอยู่เสมอ

หลายคนที่จิตใจไม่เข้มแข็งพอจะยึดติดอยู่กับความรู้สึกรักโลภโกรธหลง ไม่สามารถก้าวข้ามความรู้สึกเหล่านั้นได้ แต่ถ้าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็ง คุณจะค่อย ๆ พัฒนาจิตใจตัวเองให้ก้าวพ้นจากเรื่องราวที่กวนใจ เรื่องที่ทำให้คุณหงุดหงิดทุกครั้งที่นึกถึง

8. คุณสามารถรับมือกับความกดดันด้วยใจที่สงบนิ่งได้

หลายคนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เมื่อตกอยู่ในภาวะกดดัน แต่สำหรับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งแล้วพวกเขาสามารถรับมือกับความกดดัน ไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหน ด้วยใจที่สงบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ และคนที่ชนะก็มักจะเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งกว่าเสมอ