เรื่องใกล้ตัว EP.53 : เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ด้วยนิสัยเหล่านี้!

คนที่ประสบความสำเร็จจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือความมีวินัยในตัวเอง ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็สามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างคุ้มค่า

ติดตาม Podcast เรื่องใกล้ตัว กับ นรกมล ดิษยบุตร ได้ทาง Podbean และ Spotify ช่องคนต้นคิด ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 น.