“ความทรงจำวัยเด็ก” ใครว่าไม่สำคัญ!

“ความทรงจำ” ในวัยเด็กใครว่าไม่สำคัญ ในเมื่อความเป็นจริงแล้ว เรื่องต่าง ๆ  ที่เคยเกิดขึ้นกับเราในอดีต ส่งผลต่อ “สุขภาพ” ของเราเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างคาดไม่ถึง!

คนที่มีความทรงจำสวยงามเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับบุพการีหรือใครก็ตามที่เลี้ยงดูเรามา จะมีแนวโน้มว่าสุขภาพของคน ๆ นั้นจะดีขึ้น ซึ่งอ้างอิงจากผลการวิจัยที่เผยแพร่โดยสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน และยังพบด้วยว่าคนเหล่านี้จะไม่ค่อยมีอาการป่วยเรื้อรังต่าง ๆ  รวมถึงมีภาวะซึมเศร้า หดหู่ในเรื่องใด ๆ น้อยลง

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. William J. Chopik แห่งมหาวิทยาลัย Michigan State University ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิจัยที่ศึกษาถึงความเชื่อมโยงของเรื่องนี้ พบว่า ความทรงจำดี ๆ สามารถส่งผลในเชิงบวกต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับมือกับความเครียดที่เกิดขึ้น หรือช่วยให้มีทางเลือกที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีได้

นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจัยก่อนหน้านี้ที่พบว่าความทรงจำที่ดีในวัยเด็กกับสุขภาพที่ดีในวัยผู้ใหญ่นั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในเชิงบวก และยังส่งผลต่อคุณภาพในการทำงาน รวมถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวของคน ๆ นั้นได้ อีกทั้งยังช่วยลดการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่าง ๆ ให้น้อยลง มีภาวะซึมเศร้าทางจิตใจที่น้อยลง และช่วยให้มีปัญหาทางสุขภาพลดน้อยลงด้วย

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่มีอยู่ส่วนใหญ่นั้นมักมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับผู้เป็นแม่มากกว่า ไม่ค่อยได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้เป็นพ่อมากนัก ผศ.ดร.J. Chopik และทีมวิจัยจึงนำเรื่องนี้มาขยายผลและศึกษาเพิ่มเติม โดยใช้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างกว่า 22,000 คน จาก National Survey of Midlife Development ที่ใช้เวลาติดตามคนในวัยกลางคนนาน 18 ปี (1996-2014) และ Health and Retirement Study ของสหรัฐอเมริกา ที่ติดตามผู้สูงวัยที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปนาน 6 ปี

จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความทรงจำ ทั้งเรื่องความรักที่ได้รับจากพ่อและแม่ในช่วงก่อนอายุ 18 ปี รวมถึงสุขภาพโดยรวม ภาวะอาการป่วยเรื้อรังและอาการซึมเศร้าเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานกว่า 50 ปี แต่กลับพบว่าความทรงจำเหล่านี้ยังคงฝังแน่นอยู่ภายในจิตใจ และความทรงจำเหล่านี้ยังสามารถคาดการณ์สุขภาพกายและใจของกลุ่มตัวอย่างได้

อีกทั้งยังพบด้วยว่าผู้ใหญ่ในสมัยก่อนมีความสัมพันธ์และความผูกพันกับแม่มากกว่าพ่อ เพราะแม่เป็นผู้ที่ดูแลเลี้ยงดูลูกมากกว่า ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่ผู้เป็นพ่อจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกมากขึ้น

โดยผลจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างกว่า 22,000 คน พบว่าคนที่มีความทรงจำดี ๆ เกี่ยวกับความรักที่ได้รับจากผู้ปกครองในวัยเด็กนั้น มีความเชื่อมโยงในเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้นและอาการซึมเศร้าที่ลดลง (ในช่วงที่มีการติดตามผล)

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความทรงจำต่าง ๆ เกี่ยวกับความรักที่ได้รับจากพ่อแม่ หรือผู้ที่ดูแลเลี้ยงดูในวัยเด็กนั้นไม่เคยเลือนหายไปไหน ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม นั่นหมายความว่า ความรักที่พ่อแม่มีต่อเด็กส่งผลอย่างยิ่งต่อการเติบโตของเด็กทุกคน

หากอยากให้เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่าละเลยหรือมองข้ามการมอบความรักให้กับพวกเขา เพราะเป็นพื้นฐานที่จะชี้ได้ว่าพวกเขาจะสุขกาย สบายใจมากน้อยเพียงใดเมื่อก้าวข้ามความเป็นเด็กไปแล้ว