เรื่องใกล้ตัว EP.34 : “ขอโทษ” การแสดงความรับผิดชอบที่ง่ายที่สุด

เมื่อทำพลาดไปแล้ว ก็แค่ “ขอโทษ” จากใจจริง เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลมากที่สุด