เรื่องใกล้ตัว EP.29 : ยอมรับความจริงได้ ชีวิตจะเป็นสุข

เมื่อเรายอมรับความจริง และอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้ ความสุขภายในจิตใจจึงเกิดขึ้นได้โดยง่าย เพราะจิตใจไม่ได้หมกมุ่น หรือนึกถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นว่าจะเป็นอย่างที่คาดหวังไว้หรือไม่