พี่บอกแล้วนะ! EP.18 : เก่งจริงไม่เห็นต้องอวดภูมิ!

เก่งจริงไม่เห็นต้องอวดภูมิ! “Dis moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es.” อยากรู้ความหมาย หาคำตอบได้ในพี่บอกแล้วนะ! EP.18