พี่บอกแล้วนะ EP.14 : เชื่อเถอะ! ครอบครัวเยียวยาทุกสิ่ง

บ่อยครั้งที่หลายคนมักจะมองข้ามหรือลืมนึกถึงคนในครอบครัวเวลาที่มีความสุข แต่เชื่อเถอะ! เวลาที่เรามีความทุกข์ ครอบครัวนี่แหละที่ช่วยเยียวยาได้ทุกสิ่ง