รู้เท่าทัน! พนักงานแบบไหน “รับมือได้ยาก”

ภาพจาก  freepik.com

เมื่อทำงานอยู่ในองค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ จึงไม่อาจเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับพนักงานได้ แม้ว่าผ่านการคัดกรองจากฝ่ายบุคคลมาแล้วในขั้นตอนแรก แต่กว่าจะมารู้นิสัยใจคอที่แท้จริงก็ต้องใช้เวลากันพอสมควร 

บริษัทใดมีพนักงานที่เข้าข่าย 4 จำพวก “รับมือได้ยาก” ก็จำเป็นต้องรู้เท่าทัน และมีวิธีการจัดการให้เหมาะสมหากไม่หนักหนาถึงขั้นต้องเชิญให้ออกจากงาน เพื่อไม่ให้พวกเขาต้องเป็นภาระของเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ 

เข้างานสาย 

คนจำพวกนี้คือจอมกด Snooze หรือเลื่อนนาฬิาปลุกตัวยง จึงเป็นต้นเหตุให้มาถึงที่ทำงานช้าหรือเข้างานสายตลอด และมักจะมาพร้อมกับเหตุผลต่าง ๆ นานา ที่บางครั้งก็ดูออกว่าฟังไม่ขึ้น 

วิธีรับมือ : เตือนให้รู้ตัว และให้โอกาสได้แก้ตัว หากไม่ดีขึ้นก็อาจต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างแย่ ๆ กับคนอื่น

ทัศนคติแย่

ไม่มีใครอยากร่วมงานหรือแวดล้อมไปด้วยคนที่มีทัศนคติแย่ ๆ ซึ่งคนพวกนี้มักจะทำตัวดีในเดือน ๆ แรกที่เข้ามาทำงาน ก่อนจะแสดงธาตุแท้หรือเผยตัวตนที่แท้จริงออกมา จนใคร ๆ ก็ไม่อยากเข้าใกล้ 

วิธีรับมือ : สอบถามถึงต้นเหตุที่ทำให้พวกเขาเป็นเช่นนี้ เพื่อจะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุด และปรับทัศนคติให้ดีขึ้น

ป่วยตลอด

พนักงานพวกนี้มักจะลาป่วยเป็นประจำ และแม้จะใช้สิทธิ์ลาป่วยของตัวเองจนเต็มโควต้าไปแล้ว ก็ยังคงหาข้ออ้างในการลางานอยู่เรื่อย ๆ ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป จนส่งผลให้งานไม่คืบหน้า

วิธีรับมือ : อย่าเปิดโอกาสให้ลางานกันแบบปากเปล่า แต่ให้ขอใบรับรองแพทย์จากคนเหล่านี้ด้วย ขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมพร้อมในการหาพนักงานใหม่ไว้รองรับด้วย เผื่อถึงคราวต้องเชิญออกจากงาน 

ขี้เกียจตัวเป็นขน

แม้ว่าเข้างานตรงเวลา เข้าประชุมไม่เคยขาด แต่เวลาอยู่ที่ทำงาน พวกเขาจะทำงานอย่างไร้ประสิทธิภาพ เพราะขี้เกียจตัวเป็นขน วัน ๆ เข้าแต่โซเชียล ไม่ยอมทำงานเป็นชิ้นเป็นอัน     

วิธีรับมือ : เรียกดูผลงาน และกำหนดเวลาในการส่งงานเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบการทำงาน ซึ่งถ้าไม่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ก็คงต้องพิจารณาว่าจะเก็บพนักงานแบบนี้ไว้ต่อไปหรือไม่ 

ที่มา : hrassured.com.au