“เทรนด์ปี 2020 ลงทุน ออมเงิน ทำธุรกิจ ทางไหนรอด” ตอน 4 เทรนด์ธุรกิจที่น่าลงทุนในปี 2020

ในปีนี้ถือว่า มีเทรนด์ความสนใจของธุรกิจที่ชัดเจนในหลากหลายเรื่อง  ในยุคที่คนสนใจเรื่องไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตมากขึ้นกว่าแค่ทำงานหนักไปวันๆ ก็ทำให้เทรนด์ของธุรกิจที่จะดีในปี 2020 คือธุรกิจที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ตอบสนองความต้องการและเทรนด์พฤติกรรมของลูกค้า

ธุรกิจดูแลสื่อโซเชียล  ถือเป็นธุรกิจที่มาแรงมากๆ และ พัฒนาไปไกลในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมา และจะยังคงได้รับความนิยมต่อไป เพราะ Traditional Media เช่นหนังสือพิมพ์ หรือ ทีวีเริ่มไม่ไวพอในการตอบสนองความต้องการในการรับรู้ข่าวสาร และวัดผลปะสิทธิภาพของการสื่อสารได้ชัดเจนน้อยกว่าสื่อโซเชียลมาก และข้อแข็งแรงชองสื่อโซเชียลคือ สามารถเข้าถึงคนได้ทั้งกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ได้โดยตรง

ธุรกิจความงาม เรื่องความสวยความงามยังเป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจและมีธุรกิจความงามผุดขึ้นมากมาย จากการศึกษาของ EuroMonitorเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาก็พบว่าธุรกิจเสริมความงามของไทยมีมูลค่ามากกว่า 1.92 แสนล้านบาท เติบโตรวม 7.3% ทั้งนี้ยอดการเติบโตของธุรกิจความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมีอัตราเติบโตในปี 2018 สูงถึง 45 % เครื่องสำอางเติบโตรวม. 13% ผลิตภัณฑ์ผมเติบโต 16%

ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ Aged Societyมาแรงแน่ๆ อย่างไม่ต้องสงสัย สถิติของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ยังได้ประเมินว่าในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะมีจำนวนประชากรสูงวัยสูงถึง 25% ของประชากรทั้งหมดและเข้าสู่ สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ หรือ Aged Society ดังนั้น ธุรกิจแรกที่เห็นการเติบโต ขยายตัวเพื่อรองรับผู้สูงวัยคือ อสังหาริมทรัพย์ ที่เริ่มมองหาทำเล ในการตั้งคอมมูนิตี้สำหรับผู้สูงอายุเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณ  และ อันดับต่อมาคือ ธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งในรูปแบบการดูแลสุขภาพทั่วไป หรือการรักษาอาการเจ็บป่วย ตลอดจนบริการประเภทโฮมแคร์ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาคอยให้การดูแลถึงบ้าน ธุรกิจอาหารสุขภาพก็ตามมาติดๆ

ธุรกิจขนมหรือ สินค้าเพื่อสุขภาพ ในยุคสมัยที่คนทุกเพศทุกวัยหันมาใส่ใจตัวเองด้วยอาหารที่ดี มีธุรกิจประเภทที่คอยจัดการเรื่องอาหารให้แก่ผู้บริโภคตามมื้ออาหารเช้า กลางวัน เย็น และเดลิเวอรี่ให้ถึงหน้าบ้าน ซึ่งจุดนี้เองที่ส่งผลไปถึงธุรกิจบริการส่งอาหารตามบ้านให้เติบโตขึ้นไปพร้อมกัน

ธุรกิจที่เกี่ยวกับงานด้านโลจิสติกส์เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคที่เราใช้เทคโนโลยีเกือบ 100% นั้นหมายถึงคนเราจะต้องพึ่งพาบริการด้านโลจิสติกส์ที่ตอนนี้ก็เริ่มมีการพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องและตอบโจทย์กับความต้องการที่มากขึ้นในอนาคต

ทั้ง ธุรกิจส่งอาหาร ธุรกิจการส่งของ และ ธุกิจการโดยสารที่ผ่านระบบการจัดการบนแอปพลิเคชั่นมือถือทั้งสิ้น สะดวกง่ายและ ตอบสนองความต้องการได้อย่างว่องไว

หากเราเริ่มมองหาธุรกิจที่จะเริ่มทำ หรือ ขยายตัวในปี 2020 อาจจะต้องเริ่มให้ความสนใจ หรือ หาแนวคิดไอเดียธุรกิจที่เทรนด์สังคมกำลังเริ่มเป็นที่ต้องการ และขยายตัว ไม่แน่ปีหน้าคุณอาจจะกลายเป็นเจ้าของกิจการทีร่ำรวยขึ้นก็เป็นได้