เช็คพฤติกรรม 9 ข้อดูว่าคุณ “มั่น” ขนาดไหน

นักเขียนชื่อดังอย่าง มิทช์ อัลบอม พูดถึงการสร้างความมั่นใจในตัวเองเอาไว้ว่า “จงยอมรับในสิ่งทีคุณเป็น และมีความสุขกับใช้ชีวิตแบบที่คุณเป็น” นับเป็นประโยคที่น่าจะทำให้หลายคนได้หันกลับมาสำรวจตัวเองกันแล้วว่าที่ผ่านมา ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นได้มากน้อยแค่ไหน และ มีความมั่นใจในตัวเอง อย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่

ถ้าคุณอยากรู้ว่าตัวเองเป็นคนมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหน ลองเช็คพฤติกรรมจาก 9 ข้อนี้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่คนมั่นใจในตัวเอง มักจะแสดงให้คนรอบข้างได้เห็น

1. คนที่มีความมั่นใจในตัวเอง มักจะยอมรับเมื่อพวกเขาทำผิดพลาดเสมอ แต่จะไม่เอ่ยปากขอโทษถ้าไม่จำเป็น พวกเขาจะพยายามแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดให้กลับมาอยู่ในจุดที่ดีที่สุด

2. คนที่มีความมั่นใจในตัวเองสามารถสร้างความกล้าที่จะลงมือทำได้ด้วยตัวเอง เพราะคนที่มั่นใจในตัวเองนั้น กล้าที่จะเสี่ยงในสิ่งทีคนอื่นไม่กล้า

3. คนที่มั่นใจในตัวเองมักจะกล้าเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนอื่น เพราะ พวกเขารู้ว่าเส้นทางไหนคือความสำเร็จ แต่คนที่ไม่มั่นใจในตัวเองมักจะไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากคนอื่น เพราะพวกเขากลัวว่าคนทั่วไปจะรู้ว่าตนเองนั้นยังมีจุดอ่อน หรือ กลัวผลงานที่จะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

4. พวกเขาไม่ค่อยอยากเป็นจุดสนใจ เพราะคนที่มั่นใจในตัวเองนั้นงมองเห็นคุณค่าของตนเอง พวกเขาไม่ได้ต้องการให้ใครมาชื่นชมภาพภายนอก หากแต่มั่นใจว่าความเป็นตัวของตัวเองนั้นก็เพียงพอที่จะทำให้คนสนใจแล้ว

5. คนที่มั่นใจในตัวเองมักจะดูแลร่างกาย และ รูปร่างของตนเป็นอย่างดี เพราะร่างกายที่มีความแข็งแรงจากภายในจะส่งผลออกมาสู่ภายนอก

6. คนที่มั่นใจในตนเองมักจะฟังความคิดเห็นของคนอื่นเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความคิดเห็นที่น่าสนใจหรือนำไปสู่การแก้ปัญหาพวกเขามักจะจำจนขึ้นใจ

7. คนที่มั่นใจในตัวเองมักจะซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของพวกเขา และ ไม่น่าแปลกใจถ้าคนที่มั่นใจในตัวเองเจอสิ่งไม่ชอบ พวกเขาก็จะปฎิเสธทันที

8. คนที่มั่นใจในตัวเองสามารถตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ด้วยตนเอง เขาจะไม่ให้คนอื่นมาตัดสินใจแทน เพราะพวกเขามั่นใจว่า สามารถรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองได้

9. คนที่มั่นใจในตัวเอง ล้วนมีความมั่นใจมากจากข้างใน พวกเขาจะมีความสุขกับสิ่งที่ลงมือทำ แม้จะมีปัญหาบ้าง แต่พวกเขาก็จะสามารถแก้ไขจนผ่านไปได้ และนี่คือพฤติกรรมของคนที่มั่นใจตัวเองอย่างแท้จริง