เริ่ม 4 ทุ่มคืนนี้! ปิดช่องทางจราจร “ห้าแยกลาดพร้าว” ยาวไปถึงปี 2561

ใครที่ไม่มีธุระจำเป็นต้องสัญจรผ่านเส้นลาดพร้าว บริเวณห้าแยกลาดพร้าว ควรหลีกเลี่ยงไปก่อน เนื่องจากจะเริ่มมีการเบี่ยงจราจร เพื่อสร้างตอม่อรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของคืนนี้ (3 กุมภาพันธ์) ไปจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า จะมีการเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง ตรงบริเวณสวนสมเด็จย่า ทำให้มีช่องทางการจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 3 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงเหลือ 5 ช่องทาง

และตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป บริเวณหน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ จะเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า ในช่องทางคู่ขนานและช่องทางด่วน อีกฝั่งละ 1 ช่องทาง รวมเป็น 2 ช่องทาง ซึ่งจะทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าในช่องทางคู่ขนาน คงเหลือ 2 ช่องทาง และช่องทางด่วนคงเหลือ 2 ช่องทาง ส่วนฝั่งขาออกคงมี 4 ช่องทาง หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวไปก่อน