จะได้ผลไหม? รถไฟฟ้าสายสีม่วงหั่นค่าตั๋วเหลือ 15 บาทตลอดสายช่วงวันหยุด

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หวังกระตุ้นให้ประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้า สายฉลองรัชธรรม หรือ สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน ให้มากขึ้น ด้วยการลดราคาค่าโดยสารทั้งบัตรและเหรียญโดยสาร เหลือ 15 บาท ตลอดสาย ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขณะที่นักเรียน/นักศึกษา ปรับลดอัตราค่าโดยสารเหลือ 14 บาทตลอดสาย ส่วนเด็กและผู้สูงอายุปรับลดอัตราค่าโดยสาร เหลือแค่ 8 บาทตลอดสาย โดยรฟม. จะเริ่มใช้โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 มีนาคมนี้เป็นต้นไป จนกว่าการเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนกับสถานีบางซื่อจะแล้วเสร็จสมบูรณ์

พร้อมกันนี้ รฟม. ยังคงค่าแรกเข้าระบบและยกเว้นค่าแรกเข้าระบบให้แก่ผู้ที่บัตรโดยสารเดินทาง เปลี่ยนระบบที่สถานีเตาปูนหรือบางซ่อนกับสถานีบางซื่อ ภายในระยะเวลา 60 นาทีด้วย
ภาพจาก FB : BEM Metro Business