จีนยกระดับความปลอดภัย ชาวต่างชาติต้อง “พิมพ์ลายนิ้วมือ” ทุกคน!

ใครกำลังจะไปเที่ยวประเทศจีนไม่ต้องตกใจไป หากถูกเจ้าหน้าที่ขอให้พิมพ์ลายนิ้วมือ เพราะเป็นมาตรการล่าสุดในการยกระดับความปลอดภัย สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ โดยกระทรวงตำรวจของจีน แถลงว่า เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำลังจะเริ่มใช้มาตรการนี้ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะใช้กับชาวต่างชาติที่มีอายุระหว่าง 14-70 ปี และเริ่มใช้ที่สนามบินเสิ่นเจิ้นเป็นที่แรก ตั้งแต่วันศุกร์นี้ (10 ก.พ.) แต่สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตทูต หรือเป็นผู้มีสิทธิพิเศษจากข้อตกลงต่างตอบแทนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ

นอกจากการพิมพ์ลายนิ้วมือที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะยกระดับความปลอดภัยได้แล้ว ก็ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคนที่แอบลักลอบเข้าเมืองได้เป็นอย่างดีด้วย เนื่องจากมีหลายประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศจีน