3 ชาติในเอเชีย ติดโผ 10 อันดับ ประเทศที่มีระบบดูแลสุขภาพดีที่สุดในโลก

สถาบันวิจัย Legatum Institute ในอังกฤษ จัดอันดับประเทศที่มีระบบดูแลสุขภาพดีที่สุดในโลก โดยใช้หลักเกณฑ์ในการวัด 3 ประการ ได้แก่ สุขภาพจิตและสุขภาพกายขั้นพื้นฐานของประเทศนั้นๆ , โครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพ และ ความสามารถในการดูแลยับยั้งป้องกันโรค

ปรากฏว่า ใน 10 อันดับแรก มีชาติในเอเชีย ติดโผเข้ามาด้วยกันถึง 3 ประเทศ โดย สิงค์โปร์ รั้งอันดับสูงสุดที่อันดับ 2 เป็นรองแค่ ลักเซมเบิร์ก ประเทศในยุโรปเพียงแค่ชาติเดียว ซึ่งก็เป็นเพราะสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆ ที่มีประชากรเพียง 5.6 ล้านคน จึงสามารถจัดการระบบดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดี

ขณะที่ ญี่ปุ่น ประเทศที่มีอายุขัยของประชากรที่คาดการณ์ไว้สูงสุดในโลกที่ 83.7 ปี ติดโผเข้ามาด้วยในอันดับที่ 4 ส่วนอีกประเทศคือ ฮ่องกง ที่รั้งอันดับ 7 ซึ่งต้องยกให้เช่นกัน เพราะแม้จะมีประชากรแค่กว่า 7.2 ล้านคน แต่กลับมีโรงพยาบาลรัฐบาลมากถึง 42 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชนอีก 11 แห่งเลยทีเดียว