ผู้หญิงแซมเบีย ของหยุดงานช่วงมีประจำเดือน

ช่วงวันนั้นของเดือน หรือช่วงมีประจำเดือนคุณผู้หญิงจะมีอาการไม่สบายเนื้อ ไม่สบายตัว กันทุกคน จะมีอาการไล่จากน้อยไปหามาก ทั้งอารมณ์ก็ขึ้นลงชนิดที่ เห็นอะไร ได้ยินอะไรก็หวั่นไหว แล้วด้วยอาการร้อยแปดเหล่านี้ ผู้หญิงชาวแซมเบียออกมาเรียกร้องสิทธิ ให้ได้หยุดพักในวันเบาๆของเดือน

ส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายแรงงานในแซมเบียกำหนดไว้ว่า หญิงที่มีบุตรจะได้วันหยุด พิเศษหนึ่งวันในทุกเดือน ขณะที่ ผู้หญิงที่โสดหรือยังไม่มีบุตรจะไม่ได้รับสิทธินี้ เรื่องดังกล่าว ทำให้นางสาวมาซิปา นักรณรงค์สิทธิสตรี ออกมาเรียกร้องให้มีกฎหมาย เพื่อช่วยผู้หญิงที่ได้รับ ความเจ็บปวดจากประจำเดือนทุกเดือน

ซึ่งที่ผ่านมาเธอฝ่าฝืนใช้วันหยุดสำหรับคุณแม่ในการหยุดเมื่อช่วงเวลามีประจำเดือนไปแล้วโดยให้เหตุผลว่า ผู้หญิงเกือบทุกคนรู้ดีว่าวันแรกของการมีประจำเดือนนั้นทรมาน ขนาดไหน และ ทุกคนแทบจะจมอยู่บนเตียงตลอดทั้งวัน เมือเป็นเช่นนี้ เธอจีงคิดว่าควรมีการ ออกกฎหมายเพื่อให้สิทธิแก่ผู้หญิงที่ต้องเผชิญความเจ็บปวดนี้