ศิลปะบนเรือนร่างเพื่อเยียวยา ผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากมะเร็งทรวงอก

มะเร็งทรวงอก นับเป็นโรคที่เกาะกินทั้งร่างกายและจิตใจเพราะผู้หญิงที่ป่วย โดยโรคนี้ จะขาดความมั่นใจในตนเอง เพราะสัญลักษณ์ของเพศหญิงที่จะต้องมีรอยแผลตราเอาไว้

แต่วันนี้ ศิลปะบนเรือนร่างอย่างรอยสักจะช่วยให้ความมั่นใจของพวกเธอกลับคืนมา
เรามาดูรอยสักบนเรือนร่างของพวกเธอที่ เคยป่วยด้วยมะเร็งทรวงอก ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้ พวกเธอมีความมั่นใจขึ้น แต่ยังเรียกรอยยิ้มของคุณผู้หญิงเหล่านี้กลับคืนมาด้วย