๕ ภาพแห่งความทรงจำในรัชสมัย “ในหลวง รัชกาลที่ ๙”

ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ ที่ทรงครองสิริราชสมบัติมายาวนาน ๗๐ ปี  ภาพที่ปวงชนชาวไทยเห็นจนชินตา คือ ภาพที่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อเยี่ยมราษฎรและบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนของพระองค์อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยพระวรกาย

พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ ถือเป็นสมบัติล้ำค่า และเป็นรูปที่มีทุกบ้านทุกหลังคาเรือน โดยภาพแห่งความทรงจำในรัชสมัย ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่ยังคงประทับอยู่ในใจพสกนิกรชาวไทยไม่มีวันเสื่อมคลาย และเป็นภาพจำของทุกคน มีดังนี้

ภาพโดย เอกชัย เขียวชอุ่ม

พระบรมฉายาลักษณ์แห่งความทรงจำที่เป็นภาพจำของทุกคน คือภาพที่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปที่ฝายกั้นน้ำไอยะกา บ้านกูตง ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

โดยระหว่างทรงงาน พระพักตร์ของในหลวง รัชกาลที่ ๙ เต็มไปด้วยพระเสโทจน ไหลลงมาที่นาสิก แต่พระองค์ยังทรงงานต่ออย่างมุ่งมั่น ไม่ว่าสภาพอากาศในวันนั้นจะร้อนเพียงใดก็ตาม

ภาพดังกล่าวถ่ายโดย นายเอกชัย เขียวชอุ่ม ข้าราชสำนักฝ่ายช่างภาพส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ สยามบรมราชกุมารี ในเวลา ๑๕.๑๕ น. ของวันที่ ๑๗ กันยาน ๒๕๒๘ แต่ถูกนำมาแผยแพร่ต่อสาธารณชนเมื่อปี ๒๕๓๐ ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา  ซึ่งเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับพสกนิกรชาวไทยอย่างยิ่ง

ภาพโดย นภันต์ เสวิกุล

พระบรมฉายาลักษณ์ที่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ฉลองพระองค์สีแดง และทรงประทับพิงรถยนต์พระที่นั่ง LAND ROVER ที่จอดอยู่ตรงสะพานไม้ เป็นภาพแห่งความประทับใจที่ส่งต่อกันจนมาถึงปัจจุบัน

โดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดาร ที่ตำบลปูโญะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ปี ๒๕๒๔ ซึ่งหลังจากพบว่าสะพานขาดไม่สามารถขับต่อไปได้ พระองค์จึงทรงลงจากรถยนต์พระที่นั่ง และประทับพิงโดยในพระหัตถ์ถือแผนที่ และตรัสถาม นายพร้อม จินนาบุตร ชาวบ้านหมู่บ้านเจาะบากง อย่างไม่ถือพระองค์

ภาพดังกล่าวถ่ายโดยนายนภันต์ เสวิกุล ช่างภาพที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามขบวนเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎร เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในปี ๒๕๒๕ ซึ่งถือเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ตราตรึงอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยอีกภาพหนึ่ง

ภาพโดย นันทสิทธิ์ นิตย์เมธา

เมื่อครั้งที่ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม  ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ในพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยทุกคน

โดยภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงยกกล้องถ่ายรูปขึ้นมาทรงฉายบรรยากาศของประชาชนที่พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองมาเข้าเฝ้าทูลละลองธุลีพระบาทนั้น พระองค์ตรัสเล่ากับผู้สื่อข่าว และทรงพระสรวลว่า “พ่อดุเรา บอกให้เราไปถ่ายที่อื่น ให้เราสำรวม และให้ไปบอกคนข้างหลังให้เงียบๆ ด้วย”

ภาพดังกล่าวถ่ายโดยนายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา เมื่อครั้งเป็นช่างภาพศูนย์ภาพเนชั่น และได้กลายเป็นภาพแห่งความทรงจำที่หาดูได้ยาก และสร้างรอยยิ้มให้กับพสกนิกรชาวไทยได้อย่างแท้จริง

ภาพโดย อาณัติ บุนนาค

ภาพแห่งความประทับใจที่ส่งต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ เมื่อครั้งที่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตำบลพระกลางทุ่ง จังหวัดนครพนม  และทรงโน้มพระวรกายเพื่อรับดอกบัวจากหญิงชราวัย ๑๐๒ ปี นามว่า “แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์” ที่มารอรับเสด็จตามเส้นทางพระราชดำเนินทางสามแยกชยางกูร-เรณูนคร ตั้งแต่ช่วงเช้าจนดอกบัว ๓ ดอกที่เก็บมานั้นถูกแดดแผดเผา

ภาพดังกล่าวถ่ายโดยนายอาณัติ บุนนาค  ช่างภาพส่วนพระองค์ ก่อนที่สำนักพระราชวังจะส่งภาพนี้ พร้อมด้วยพระบรมรูปหล่อในหลวง รัชกาลที่ ๙ ให้แม่เฒ่าตุ้มเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตมีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด

ภาพโดย ดิน ณ วังเก่า

ภาพเด็กน้อยอายุ ๔ ขวบ ก้มกราบในหลวง รัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สนามบินบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดนราธิวาส ในปี ๒๕๑๖ เป็นภาพแห่งความทรงจำที่เคยได้รับรางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยมของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในปี ๒๕๑๗ มาแล้ว

ภาพดังกล่าวถ่ายโดย นายดิน ณ วังเก่า ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดปัตตานี ขณะที่เด็กในภาพ คือนายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ที่ไปรอรับเสด็จพร้อมกับมารดา ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม