GP Race Access : “โมโตจีพี 2027” รถจะวิ่งได้ช้าลงจริงหรือ


ช่วง GP Race Access by Idemitsu ส่วนหนึ่งจากรายการ World of Speed สุดขีดความเร็ว

“โมโตจีพี 2027” หากไล่เรียงกติกาด้านเทคนิคในปี 2027 และดูจากสเปกของตัวรถที่กำลังจะเปลี่ยนไป เป็นที่คาดการณ์กันว่าจะทำให้รถแข่งนั้นเบาขึ้น อีกทั้งยังสามารถคงสมรรถนะได้ใกล้เคียงรถสเปกปัจจุบัน อันจะทำให้เวลาต่อรอบแทบจะไม่ต่างจากเดิมเลยทีเดียว

ติดตามรายการ World of Speed สุดขีดความเร็ว ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 23.00 น. ทาง PPTV HD36