รพ.นวเวช รับมอบ รางวัล Bangkok Life SMART HOSPITAL Awards 2022

โรงพยาบาลนวเวช ได้รับ “รางวัลดีเด่นด้านความร่วมมือระดับองค์กร (Cooperation Award)” จาก บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะโรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพที่มีความโดดเด่น

โดยมี พล.ร.ต.นพ.สุรเชษฐ์ สู่พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนวเวช เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล จาก นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต และ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในงาน Bangkok Life SMART HOSPITAL Awards 2022 ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

รางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่โรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการดูแลรักษาทางการแพทย์ การให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล การบริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างดีเยี่ยมตามมาตรฐานสากลและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตลอดจนการให้ความร่วมมือและประสานงานระหว่างบริษัทกับโรงพยาบาล เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการด้านสุขภาพเป็นเลิศ เพื่อยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองสุขภาพที่ใส่ใจ ให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดี รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ถือกรมธรรม์ และเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ : [email protected] หรือ [email protected]