Sunday, June 23, 2024
Home Tags LGBTQIAN+

Tag: LGBTQIAN+

Love in Contract สัญญารักที่สุดจะวุ่นวายและป่วนหัวใจ

การแต่งงาน ใครว่าจะต้องมีความรัก ถ้ามันเป็นแค่ธุรกิจที่จ่ายเงินมาก็รับบทภรรยาให้ แสดงละครกันไป แต่ถ้ามีความรู้สึกให้กันเมื่อไหร่เรื่องก็วุ่นวายเมื่อนั้น

คำแนะนำสำหรับพ่อแม่ หากลูกเป็น LGBTQIAN+

ในยุคที่สังคมภายนอกเปิดกว้างเรื่องความหลากหลายทางเพศ มันคงจะเป็นเรื่องน่าเศร้าหากคนกลุ่ม LGBTQIAN+ ไม่ได้รับการยอมรับจากคนที่พวกเขารัก ซึ่งก็คือพ่อแม่!

ความรักไม่จำกัดเพศ ความรักไม่ได้มีได้แค่ชาย-หญิง

โลกใบนี้มีความหลากหลายทางเพศมากมาย ไม่ได้มีแค่ "หญิง-ชาย" ความรักจึงไม่ได้เป็นเรื่องของคู่ชายหญิงเท่านั้น แต่มันอยู่ที่ว่าเป็นเรื่องของใครรักกับใครมากกว่า

แนะนำ 10 ประเทศน่าเที่ยว ที่เปิดรับความหลากหลายทางเพศ

หลายที่ในโลกยังไม่เปิดรับเรื่อง LGBTQIAN+ แถมยังอันตรายสำหรับคนกลุ่มนี้ หากจะเดินทางไปเที่ยว เพราะผิดกฎหมายและมีการลงโทษรุนแรง ทว่า 10 ประเทศนี้ปลอดภัย!

ความหลากหลายทางเพศ แม้แตกต่างก็อยู่ร่วมกันได้

โลกเรายังมีความแตกต่างและหลากหลายมากกว่าที่คิด แค่เราไม่เหมือนกัน ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะต้องรังเกียจหรือกีดกันโอกาสกันและกัน เราควรจะอยู่ร่วมกันให้ได้มากกว่า!

ออฟฟิศที่มี “ความหลากหลายทางเพศ” ดีอย่างไร

ไม่ว่าจะเพศสภาพไหน ก็ไม่สมควรถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติในการทำงาน เพราะศักยภาพในการทำงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเป็นเพศอะไร มันอยู่ที่ผลงาน