Thursday, June 13, 2024
Home Tags Cryptocurrency

Tag: Cryptocurrency

เมื่อศิลปิน “ก้าวสู่โลกคริปโตอาร์ต” มันคือทางรอดคนสร้างงานศิลปะ

การเติบโตของ Cryptocurrency สำหรับ NFT Art คือทางรอดช่องทางหนึ่งของคนสร้างงานศิลป์ และเป็นพื้นที่ในการอวดของ อวดไอเดีย และการถูกยอมรับอย่างแท้จริง

ความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค Web3

เราใช้ชีวิตกันมาตั้งแต่ Web1.0 - Web2.0 และโลกกำลังจะเข้าสู่ Web3 ความเปลี่ยนแปลงจะเร็วกว่าเดิมขนาดไหน อ่านแนวคิดของปรเมศวร์ มินศิริ และอเล็กซิส โอฮาเนียน