Sunday, May 26, 2024
Home Tags ไอวาส เวิลด์ เกมส์

Tag: ไอวาส เวิลด์ เกมส์

จุตินันท์ แถลงไทยจัดไอวาสเวิลด์เกมส์ มี 43 ประเทศเข้าร่วม

ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ ไอวาส เวิลด์ เกมส์ 2020 กีฬาคนพิการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก จัดที่นครราชสีมา 20-28 ก.พ. 63 นี้