Wednesday, July 24, 2024
Home Tags ไตเสื่อมจากเบาหวาน

Tag: ไตเสื่อมจากเบาหวาน

‘สมุนไพรไทย’ ต้านภาวะไตเสื่อมจากเบาหวาน

ทีมวิจัยจากมหิดล ค้นพบสารสังเคราะห์ที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากสารชาลโคน ที่พบในสมุนไพรหลายชนิด ป้องกันภาวะไตเสื่อมในสัตว์ทดลองที่เป็นไตจากเบาหวาน