Sunday, September 24, 2023
Home Tags โรคปอดอักเสบรุนแรง

Tag: โรคปอดอักเสบรุนแรง

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายซ่อนเร้น เร่งปกป้องเยาวชนไทยจากภัยล่าเหยื่อ

สถานการณ์การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในไทย นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง คาดว่าเกิดจากการถูกโฆษณาให้เข้าใจผิด คิดว่าเป็นทางเลือกใหม่ในการช่วยเลิกบุหรี่ และมีอันตรายน้อย